تبلیغات
آزمون بندگی - سیاست خارجى اسلام و سیره پیامبر اسلام
تاریخ : جمعه 9 اسفند 1392 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : مستور

فصل اول :

مبانى سیاست خارجى اسلام

فرضهاى بدیهى در مبانى سیاست خارجى اسلام

فرض اوّل

فرض دوم:

فرض سوم:

اصل اوّل در سیاست خارجى اسلام:اصل ارتباط عادلانه و مسالمت آمیز با جهان خارج.

اصل دوم در سیاست خارجى اسلام: حفظ دار الاسلام.

اصل سوّم در سیاست خارجى اسلام: اصل دعوت.

اصل چهارم: نفى سبیل و نفى سلطه كفّار.

 

فصل دوم :

رسالت جهانى اسلام

رسالت جهانى اسلام و اصل همزیستى و صلح با كفار

 

فصل سوّم :

روح سیاسى در اسلام

عملكرد مسلمانان

 

فصل چهارم :

هجرت رسول خدا به مدینه و آغاز سیاست اسلامى

مشكل اوّل: سیاست آن جناب براى رفع آن.

مشكل دوم:

مشكل سوم، قوم یهود:

پیامبر اسلام و سیاست ایشان با ملت نصارى و مسیحیان.

معاهده بى نظیر در تاریخ بشریت.

 

فصل پنجم

اصل حاكم در روابط خارجى اسلام

اسلام و تعهدات بین المللى

 

فصل ششم

اصل صلح در روابط خارجى و جریان بنى قریظه

خلاصه جریان بنى قریظه

 

فصل هفتم

اوضاع سیاسى جهان معاصر پیامبر اسلام

1ـ دولت غسانى

دولت غسانى و رویا روى با اسلام:موضع اوّل

موضع دوم دولت غسانى:

مواضع دولت ساسانى علیه اسلام

پرویز در صدد انتقام

4ـ اوضاع سیاسى یمن

ورود مسیحیت به یمن

ورود یهودیان به یمن:

5ـ حكومت حبشیان بر یمن

حكومت ابرهه بر یمن

جانشینان ابرهه

حكومت ایرانیان بر یمن

5ـ اوضاع سیاسى روم معاصر اسلام

سیاست روم علیه اسلام

تحقیق قیصر درباره پیامبر گرامى اسلام

6ـ دولت پیامبر اسلام

اولین اقدام: تاسیس مسجد النبى(صلى الله علیه وآله وسلم)

دومین اقدام آنحضرت

سومین اقدام مهم پیامبر اسلام: تعیین حدود مرزى حكومت شهرى مدینه

چهارمین اقدام: سر شمارى مسلمانان

 

فصل هشتم

سیاست خارجى پیامبر اسلام

موضوع سفارت پیامبر اسلام و اشكالات بعضى از مستشرقین:

دفع اشكال وائل آلمانى

قرینه اول

نظر نهائى درباره نزول آیه «تعالوا الى كلمة سواء بیننا» و دفع اشكال وائل آلمانى

یك اشكال و جواب آن

 

فصل نهم :

مسئله مرزهاى جغرافیائى و اهمیت آندر موضوع سیاست خارجى

دیدگاه اصیل اسلامى: اسلام دین جهان شمول.

دیدگاه دوم: یا وضع موجود جهان.

اعتبار حقوقى مرزها

مرزهاى قراردادى

مرز اسلام و كفر

حكومت جهانى یا آرمان جامعه بشرى

سیاست رسول خدا در موضوع كشورها

مسئله مرزها و مسئولیت ما
طبقه بندی: پیامبر اعظم،