تبلیغات
آزمون بندگی - ای فریاد رس
تاریخ : چهارشنبه 15 شهریور 1391 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : مستور
یَا عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَهُ

یَا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ

یَا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ

یَا حِرْزَ مَنْ لا حِرْزَ لَهُ

یَا غِیَاثَ مَنْ لا غِیَاثَ لَهُ

یَا فَخْرَ مَنْ لا فَخْرَ لَهُ

یَا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ

یَا مُعِینَ مَنْ لا مُعِینَ لَهُ


یَا أَنِیسَ مَنْ لا أَنِیسَ لَهُ یَا أَمَانَ مَنْ لا أَمَانَ لَهُاى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد

اى پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد

اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد

اى پناه آن کس که پناهى ندارد


اى فریادرس آنکس که فریادرس ندارد


اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد

اى عزت آنکس که عزتى ندارد


اى کمک آنکس که کمکى ندارد

اى همدم آنکس که همدمى ندارد


اى امان بخش آنکس که امانى ندارد
 

( جوشن کبیر )

طبقه بندی: دلگویه،