تبلیغات
آزمون بندگی - آثار ذکر خدا
تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | 12:35 ب.ظ | نویسنده : مستور

حدیث قدسی است که: هرگاه دل بنده در اکثر احوال به ذکر حق عزّ و جل و شکر نعمت و کمال من مشغول باشد، کار او را به هیچ غیری وا نگذارم بلکه خود متوجه امور او شوم و همه حاجات او را برآورم، آثار فضل خود را هم نشین او گردانم و انوار فیض خود را مونس او سازم که در خلوتخانه محبت با ما سخن گوید، جواب به زبان هاتف رحمت به وی رسانم، چشم و دل او را ناظر نور جلال خود گردانم؛ بنده که با یاد ما و ذکر ما آرام جوید از بند اغیارش برهانم و به خلعت قرب خود شاد کنم.


پس رحمت بر صاحب همتی باد که ذکر حق را ورد جان خود سازد تا به حکم این حدیث، آفتاب عنایت الهی سایه بر کار او اندازد و نور هدایت حلقه دلش را بجنباند و از دست وجود خودش برهاند و به وجود بی کرانش رساند تا از همه اعراض نموده رو به سوی او آورد که فرموده: «اذکرونی اذکروکم و اشکروا لی و لا تکفرون» ای مؤمن! دوست می گوید: مرا یاد کن تا تو را یاد کنم و اما یاد کردن بزرگ تر است از هر چیزی که «و اذکر اللّه اکبر» عاشق صادق باید که بدین اشارت هرگز از ذکر حق غافل نشود هر که از یاد او غافل شود هیچ کار را نشاید. ;تا زنده ایم ذکرش بر زبان ماست ;یادش همیشه مونس جان و روان ماست
 

سخن سالکان طریقت است که: «اذکروا اللّه بِنسیان ما سواء» یعنی حق را یاد کن به طریقی که همه کائنات را فراموش کرده باشطبقه بندی: دلگویه،