تبلیغات
آزمون بندگی - خـلـوتـگـاه خـداونـد
تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1393 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : مستور

ایـن انـسـان فـقـط در یـکــ ــجـا مـی تـوانـد آرامـش بـپـذیـرد و آنــ در خـلـوتـگـاه خـداونـد اسـت و جــز عــاشـقـان ، کــســی را بـــــ ه ایـن خـلـوتـگـاه راه نــمی دهـنـد .

عـاشقـی ، تـمـریـن پـالایـش اسـت و مـکـتـب عـشـق مـکـتـب تـصـفـیـه و تـخـلـیـص اسـت . ایـن عـشـق ، از مــراتــب مـجـازــی آغـاز ــی مـیـشـود تـا بـــ ه مـراتـب حـقـیـقـی بـرسـد . در تـصّـوف عـاشـقـانــه ، هـمـه گـونــــ ه عـشـقـی مـطـلـوب و مـجـاز اسـت . لـکـن بـایـد از فـانـی دل بـرکـنـد و بـر بـاقـی دل نـهـاد .

 
طبقه بندی: دلگویه،